at dahil hindi kami natuloy sa appointment …. 

at dahil hindi kami natuloy sa appointment …. 

(Source: b-e-l-l-e-3, via candiedmoon)